Στο πλαίσιο της ετήσιας εορταγοράς του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη Σχολή Μωραΐτη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023, η εκδήλωση παράδοσης των 4 Κλάδων. Οι τέως Έφοροι Ντίνα Καρυδάκη, Αφροδίτη Νιφόρου, Γιώργος Αρβάλης και Κλέμον Μπόλλε παρέδωσαν  τους Κλάδους Αστεριών, Πουλιών, Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών αντίστοιχα στις νέες Εφόρους.  Επίσης, το ειδικό μετάλλιο των 90 χρόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού έλαβε από την Πρόεδρο Σοφία Μπέλμπα η τέως Γενική Έφορος Νανώ Παπαϊωάννου.

Την συγκινητική εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώην Πρόεδροι, πρώην Γενικές Έφοροι και πρώην Έφοροι Κλάδων, Περιφερειακοί και Τοπικοί Έφοροι, Μέλη Τοπικών Συμβουλίων, Στελέχη, παιδιά και πολλοί φίλοι του Οδηγισμού.

Ευχόμαστε από καρδιάς στις νέες Εφόρους Δήμητρα Κατσούλη (Κλάδος Αστεριών), Λένα Δεμέστιχα (Κλάδος Πουλιών), Σταυρούλα Μπαλόκα (Κλάδος Οδηγών) και Άννα Παρασχούδη (Κλάδος Μεγάλων Οδηγών), καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.

Φωτογραφίες: Γ. Χατζάκης