Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ιδρύθηκε το 2007, και υπάγεται στον Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Σκοπός του Τμήματος είναι:

Η διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν στα ακίνητα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σε κεντρικό επίπεδο και η διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν. Επίσης, η παροχή κατεύθυνσης και στήριξης για τη διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο.

Το Τμήμα επικεντρώνεται στην καταγραφή των ακινήτων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και της χρήσης που έχει καθένα από αυτά.

Φροντίζει για την οργάνωση, επικαιροποίηση και εγκυρότητα του Αρχείου της Ακίνητης Περιουσίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης για τα Τοπικά Τμήματα και τα ακίνητά τους.

Αντιμετωπίζει οποιαδήποτε νομικά προβλήματα ή απαιτήσεις προκύπτουν από και προς τρίτους για τα ακίνητα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Στόχος είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Μέλη Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας

Πρόεδρος Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας: Κατσούρη Καίτη

Μέλη:

  • Καραΐσκου Βασιλεία
  • Παπαγιαννοπούλου Σοφία
  • Παπαγεωργίου Ειρήνη
  • Σκούντρα Λίτσα
  • Σταυράκης Θεόδωρος