Αποστολή του Τμήματος Συνεργασίας είναι να διατηρεί τους δεσμούς με άτομα, που υπήρξαν μέλη του Οδηγισμού, αλλά δεν έχουν πια συγκεκριμένη ευθύνη, και να τα ενεργοποιήσει για να στηρίξουν το έργο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Οι Ομάδες Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αποτελούνται από Μέλη που έχουν βιώσει στο παρελθόν την Οδηγική Ζωή και ενώ συνεχίζουν το «Οδηγικό Παιχνίδι», ταυτόχρονα προσφέρουν με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες στον ενεργό Οδηγισμό.

Σκοπός του Τμήματος είναι: 

  • η ηθική και οικονομική υποστήριξη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
  • η ίδρυση Ομάδων Συνεργασίας και η φροντίδα για τη σωστή λειτουργία τους
  • η βοήθεια στη γενικότερη προσπάθεια του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για ανάπτυξη και προβολή του Οδηγισμού

Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπείται:

Στην Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Προσκοπική και Οδηγική Φιλία – International Scout and Guides Fellowship (I.S.G.F)

Στην Επιτροπή του Μουσείου Eλληνικού Οδηγισμού «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ»

Μέλη του Τμήματος Συνεργασίας

Πρόεδρος
Μαντωνάκη Λίλυ
Αντιπρόεδρος
Μπαζάκη Κούλα
Γραμματέας
Παπανδρέου Ιφιγένεια
Ταμίας
Αγγελετοπούλου Κλαίρη
Θέματα ΕΣΠΠΟΕ
Ξηρομερίτου Θάλεια
Μέσα Κοιν. Δικτύωσης
Καίτη Χαραμή
Μέλη
Ηλιοπούλου Αντουανέττα
Πετρέα Άννα
Σαββίδου ΄Ολγα
Σαραλιώτη Ριρή
Φικιώρη Πόπη

Περισσότερες πληροφορίες στον Κανονισμό του Τμήματος Συνεργασίας