Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία βοηθάει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της δουλειάς στις Ομάδες μας, για τον λόγο αυτό ο Κλάδος είναι στη διάθεσή σας. Για πληροφορίες, βοήθεια ή ότι άλλο χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

στα τηλ.: 2103238314 – 2103235794

e-mail: kladosodigon@seo.gr, Facebook: @kladosodigon, Instagram: @kladosodigon , Youtube: Κλάδος Οδηγών