Κάθε εβδομάδα η ομάδα Μεγάλων Οδηγών ή το Πλήρωμα Ναυτοδηγών συναντιέται σε καθορισμένη ώρα στην εστία και πραγματοποιεί τη συγκέντρωση που διαρκεί περίπου δύο ώρες.

Η ώρα της συγκέντρωσης καθορίζεται στην αρχή της χρονιάς από το Συμβούλιο Ομάδας έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μελών της ομάδας.

Στην οδηγική συγκέντρωση οι Μεγάλοι Οδηγοί ασχολούνται με διάφορα θέματα, τα οποία έχουν επιλέξει όλοι μαζί κατά τον προγραμματισμό τριμηνίας.