Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία βοηθάει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της δουλειάς στις ομάδες μας, για το λόγο αυτό και ο Κλάδος είναι στη διάθεσή σας. Για πληροφορίες, βοήθεια ή ότι άλλο χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία του Σ.Ε.Ο.:

Τηλέφωνο:  2103238314 – 2103235794
Fax:  2103235526
E-mailkladosasterion@seo.gr
ή seo@seo.gr  με θέμα Κλάδος  Αστεριών