Ο Κλάδος Οδηγών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Στελεχών του, πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο Workshop Στελεχών με θεματική ενότητα «Πεζοπορία», με το πρακτικό μέρος της να πραγματοποιείται στις 5 Δεκεμβρίου 2021, στην Πάρνηθα, με διάρκεια 7 ώρες.  Το θεωρητικό μέρος, πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο.

Τα 16 Στελέχη που συμμετείχαν, έφυγαν πιο πλούσια σε γνώσεις και εμπειρίες και, είναι τώρα έτοιμα να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες για εκδρομές στο βουνό με τις Ομάδες τους.