Πόσο φυσικές μπορούν να γίνουν κάποιες αποστολές; Αν υπάρχει μεθοδικότητα και βασιζόμαστε πάνω σε ένα πλάνο που έχει προκύψει από όλα τα μέλη της ομάδας μπορεί κάτι να πάει στραβά; Ακόμα και να μην πάνε όλα όπως είχαν αρχικά υπολογιστεί ένα plan B που είχε προταθεί σίγουρα μπορεί να βοηθήσει.

Μια Εκπαίδευση που σκοπό έχει τη προσωπική ανάπτυξη του Εκπαιδευόμενου μέσα από τη διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που του είναι χρήσιμες για την εξέλιξη του ρόλου του ως ηγέτη στην ομάδα. Επίσης, η τεκμηρίωση της Οδηγικής μεθόδου, έτσι ώστε να μπορεί ο Εκπαιδευόμενος να δρα συνειδητά και τεκμηριωμένα στο πλαίσιο του ρόλου του με τρόπο που να υποστηρίζει τον σκοπό του Οδηγισμού.

4 Ενωμοτίες (σύνολο 16 Εκπαιδευόμενοι), 6 Εκπαιδευτές καθώς και ένα άτομο υπεύθυνο λειτουργίας συναντήθηκαν στις 31/7-2/8 στο Προσκοπικό κέντρο Σουνίου, υλοποιώντας τις δράσεις που οι ίδιοι οι Εκπαιδευόμενοι είχαν σκεφτεί και προγραμματίσει βασιζόμενοι στα παρακάτω εκπαιδευτικά θέματα:

  • Φύση, Συμμετοχή, Εθελοντισμός
  • Πλάνο δράσης, οργάνωση και διαχείριση μεγάλων δράσεων στη φύση
  • Ζωή στη φύση
  • Η αξία του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος στη φύση
  • Ιδεολογία στην πράξη
  • Ο Ηγέτης μέσα μας
  • Επικοινωνία