Είναι μεγάλη η χαρά της ομάδας που δούλεψε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Green Spaces – Οι νέοι σε δράση», να το παρουσιάζει σε όλους,  δίνοντας ευκαιρίες για δράση και παρέμβαση στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον γύρω μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του WWF Ελλάς, η οποία ξεκίνησε περίπου έναν χρόνο πριν.

Το WWF Ελλάς, δραστηριοποιείται στην προστασία της άγριας φύσης καθώς και του αστικού πρασίνου, ενώνει τις δυνάμεις του με το ΣΕΟ πιστεύοντας πως οι δυο φορείς από κοινού, θα πολλαπλασιάσουμε τα καλά αποτελέσματα.

Ο covid-19 στάθηκε εμπόδιο στο να φτάσει το πρόγραμμα στις ομάδες μας και στα σχολεία, τον Μάρτιο του 2020.  Μας οδήγησε να κάνουμε μετατροπές στο πρόγραμμα οι οποίες να μπορούν να αξιοποιηθούν σύμφωνα με οποιαδήποτε υγειονομική συνθήκη επικρατεί.

Το πρόγραμμα, που φτάνει στα χέρια σας,

νέοι σε δράση – αρχείο 1

νέοι σε δράση – αρχείο 2

μπορεί να δώσει στις ομάδες όλων των Κλάδων την ευκαιρία για διαδικτυακές συγκεντρώσεις με κατανομή των δραστηριοτήτων και να δημιουργήσει κίνητρα για ατομική συμμετοχή και προσφορά όλων. Δίνει επίσης, την ευκαιρία και την προοπτική να ολοκληρωθεί, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες ουσιαστικές για την κοινωνία που ονειρευόμαστε, ανταποκρινόμενο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Αποτελεί μια ανάσα ελευθερίας στη δύσκολη πραγματικότητα που μας επιβάλλουν οι τωρινές υγειονομικές συνθήκες.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και στα χρήσιμα αρχεία του Τμήματος Ανάπυτξης