Με σύνθημα «Χτίζουμε γέφυρες» το Τμήμα Συνεργασίας και η Ομάδα Συνεργασίας της Πάτρας διοργανώνουν την 37η Πανελλήνια Συνάντηση Τμήματος Συνεργασίας στις 15-18 Μαίου 2020 στο ξενοδοχείο ΑSTIR.

Ας χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στις αναμνήσεις 37 χρόνων και στις καινούριες που θα έρθουν…