Έρευνα: Κλιματική Αλλαγή και Παιδιά

Η UNICEF σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποιούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ανάλυση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στα παιδιά.