• Ευθύνεται για τη διαχείριση και διαφύλαξη της περιουσίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και την καλή λειτουργία του Λογιστηρίου.
  • Συντονίζει μαζί με τον/την Πρόεδρο τις ενέργειες όλων των φορέων που εργάζονται για την εξεύρεση πόρων και την αξιοποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.