Ο/Η Ταμίας είναι επικεφαλής του τομέα Οικονομικών & Διαχείρισης, δηλαδή, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων των Τμημάτων και Επιτροπών που υπάγονται σ’ αυτόν τον τομέα (Τμήματα Οικονομικών, Ακίνητης Περιουσίας, Εξεύρεσης Πόρων και Επιτροπές Οδηγικού Πρατηρίου, Οικονομικής Αρωγής).