Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Φιλίας

  • 25-29 Οκτωβρίου 1980 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Μεσογειακή Συνάντηση της IFOFSAG με τη συμμετοχή 75 μελών . Η τελετή έναρξης έγινε στην Πνύκα.
  • 29 Σεπτεμβρίου- 4 Οκτωβρίου 1991 πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική η 19η Γενική Συνέλευση της IFOFSAG με τη συμμετοχή 425 εκπροσώπων από 31 οργανώσεις-μέλη.
  • 2-7 Οκτωβρίου 2000 πραγματοποιήθηκε η 10η Μεσογειακή Συνάντηση της ΙFOFSAG στην Ερέτρια.
  • Το 2007 (100 χρόνια από την πρώτη προσκοπική πειραματική κατασκήνωση του BP στο Brownsea Island), το Τμήμα Συνεργασίας έχοντας την Προεδρία της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη επιτυχία την μεταφορά της «Φλόγας του Προσκοπικού και Οδηγικού Πνεύματος» (Scout and Guide Spirit Flame Project) από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μετά από τελετές και λαμπαδιδρομία σε πολλά μέρη της Ελλάδας, την παρέδωσε στην Ιταλική αντιπροσωπεία στην Πάτρα.
  • 19-24 Οκτωβρίου 2018 το Τμήμα Συνεργασίας έχοντας την Προεδρία της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. πραγματοποίησε στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία την 16η Μεσογειακή Συνάντηση της ISGF με την συμμετοχή 195 μελών από 17 οργανώσεις μέλη

Για περισσότερα νέα σε σχέση με το Τμήμα Συνεργασίας δες εδώ.