Τhe International Scout and Guide Fellowship – Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία

Η «Διεθνής Προσκοπική και Οδηγική Φιλία» (ΙSGF  – International Scout and Guide Fellowship) ή Διεθνής Φιλία, όπως απλά λέγεται, ιδρύθηκε στη Λουκέρνη της Ελβετίας  στις 25 Οκτωβρίου 1953, με την αρχική ονομασία  IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides), μετά από σχετική απόφαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου της WOSM και WAGGGS του ίδιου έτους.

Έτσι, ιδρύθηκε μια παγκόσμια οργάνωση για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν για προσωπικούς, επαγγελματικούς κ.λπ. λόγους να έχουν ενεργό συμμετοχή στις Προσκοπικές και Οδηγικές οργανώσεις, αλλά εξακολουθούν να βασίζουν την ζωή τους στις αρχές και αξίες του Προσκοπισμού και Οδηγισμού.

Οι στόχοι και οι σκοποί της Διεθνούς Φιλίας ,όπως προβλέπονται στο Καταστατικό της, είναι:

 • να ενθαρρύνει τους Παλαιούς Προσκόπους και Οδηγούς προκειμένου:
  – να διατηρούν ζωντανό το πνεύμα της Προσκοπικής και Οδηγικής Υπόσχεσης και του Νόμου στην καθημερινή τους ζωή, με διαρκή προσωπική ανάπτυξη
  – να μεταφέρουν αυτό το πνεύμα στις κοινωνίες που ζουν και εργάζονται, με την κοινωνική προσφοράς τους και
  – να στηρίζουν ενεργά τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό στις κοινωνίες τους, στις χώρες τους και σε ολόκληρο τον κόσμο,
 • να συνάπτει δεσμούς και συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Οργανώσεων,
 • να ενθαρρύνει την ίδρυση τέτοιων Οργανώσεων σε χώρες που δεν υπάρχουν και
 • να προάγει τη φιλία μεταξύ των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών όλου του κόσμου.

Οι αρχές της Διεθνούς Φιλίας που τα μέλη της προσπαθούν να τηρούν είναι:

 • Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
 • Η συμβολή στη διεθνή κατανόηση, ιδιαίτερα με τη φιλία, την ανεκτικότητα και τον σεβασμό προς τους άλλους.
 • Η προώθηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Οργάνωση της Διεθνούς Φιλίας

Το Παγκόσμιο Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Διεθνούς Φιλίας και αποτελείται από αντιπροσώπους όλων των Εθνικών Οργανώσεων και του Κεντρικού Κλάδου. Η κάθε χώρα έχει κατά το μέγιστο 4 ψήφους.

Η Παγκόσμια Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Διεθνούς Φιλίας. Αποτελείται από 6 μέλη με ψήφο που εκλέγονται από το Παγκόσμιο Συνέδριο και από μέλη χωρίς ψήφο (Γενικό/ή Γραμματέα της ΙSGF, τον/την Ταμία, τους υπεύθυνους των projects, από ένα εκπρόσωπο των WAGGGS και WOSM και τους Πρόεδρους των Επιτροπών των Περιοχών ως συμβούλους).

Το Παγκόσμιο Γραφείο το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, Διοικητική Έδρα της Διεθνούς Φιλίας, περιλαμβάνει τον/την Γενικό Γραμματέα.

Επίσημες γλώσσες είναι η Γαλλική και Αγγλική.

Κεντρικός Κλάδος: Μεμονωμένα μέλη ή μικρές ομάδες μελών, που υπάγονται απευθείας στην Διεθνή Φιλία, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη Εθνική Οργάνωση στη χώρα που κατοικούν.

Οι Οργανώσεις-Μέλη της Διεθνούς Φιλίας ομαδοποιούνται γεωγραφικά σε Περιοχές και Υποπεριοχές, μετά από συνεννόηση και έγκριση της Παγκόσμιας Επιτροπής.

Η Ελλάδα, μέσω της ΕΣΠΠΟΕ, συμμετέχει στην Περιοχή της Ευρώπης, στην Υποπεριοχή της Νοτίου Ευρώπης και στην Μεσογειακή Ζώνη, και μέλη της ΕΣΠΠΟΕ παίρνουν μέρος στα αντίστοιχα Συνέδρια, συναντήσεις και workshops που οργανώνονται.

INTERNATIONAL AMBASSADORS GUILD (IAG): Ανεξάρτητη οργάνωση, στενά συνδεδεμένη με την ISGF, που έχει σαν σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων ομάδων προσκόπων και οδηγών σε όλο τον κόσμο.

UNESCO: Συνεργάζεται με την Διεθνή Φιλία με βάση μνημόνιο συνεργασίας σε Παγκόσμιο επίπεδο. (partnership).

Μέλη και Ετήσια Συνδρομή: Τα εγγεγραμμένα μέλη στις Εθνικές Οργανώσεις αυτοδικαίως αποτελούν και μέλη της Διεθνούς Φιλίας. Με βάση την απογραφή των μελών αυτών στις 31 Δεκεμβρίου, πληρώνεται τον επόμενο χρόνο η ετήσια συνδρομή στη Διεθνή Φιλία.

ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΙΑΣ

To 1965,  η 6η Γενική Συνέλευση της I.F.O.F.S.A.G.  που έγινε στις Βρυξέλλες,  υιοθέτησε  την πρόταση να γιορτάζεται κάθε χρόνο η 25η Οκτωβρίου (επέτειος ίδρυσής της), ως «Ημέρα Φιλίας».

Την 25η Οκτωβρίου 2013, εορτάστηκε διαδικτυακά η Ημέρα Φιλίας μαζί με την επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυση της ISGF. Οι διάφορες εκδηλώσεις στις χώρες μέλη είχαν οργανωθεί από την Παγκόσμια Επιτροπή της ISGF και συντονίστηκαν από την Γενεύη της Ελβετίας, προς τιμήν της χώρας ίδρυσής της.