Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού μας. Πρόκειται για έναν τομέα που έχει συμβάλει καθοριστικά στη ριζική αλλαγή των σημερινών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

O κόσμος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης παρέχει την ευχέρεια σε όλους να εκφράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες, τις εμπειρίες τους, φωτογραφίες και άλλα πολυμέσα που θέλουν, εύκολα και γρήγορα.

Τα Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι:

  • Η σελίδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Facebook ονομάζεται ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ και βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.facebook.com/odigismos
  • Το κανάλι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο YouTube ονομάζεται ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ και βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.youtube.com/user/odigismos
  • Η σελίδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Twitter ονομάζεται ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ και βρίσκεται στη διεύθυνση: https://twitter.com/odigismos
  • Η σελίδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Pinterest ονομάζεται ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ και βρίσκεται στη διεύθυνση: https://gr.pinterest.com/greekguiding_seo
  • Η σελίδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Instagram ονομάζεται ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ και βρίσκεται στη διεύθυνση: www.istagram.com/greekguiding_seo
  • Επίσης το ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ έχει δική του σελίδα στο Linkedin. Η πρόσβαση στην οποία μπορεί να γίνει μέσω της διεύθυνσης: https://www.linkedin.com/company/odigismos 
  • Η δημόσια ομάδα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Facebook ονομάζεται «Μια φορά Οδηγός, πάντα Οδηγός»