Με μια ματιά:

Πρόκειται για μια Τεχνική Εκπαίδευση που διοργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων του ΣΕΟ. Στόχος της Εκπαίδευσης αυτής είναι να προετοιμάσει τα ενήλικα μέλη του ΣΕΟ να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες Οδηγικές διοργανώσεις, να εκπροσωπούν το ΣΕΟ σε συναντήσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προσφέρουν εθελοντική εργασία, για την οποία η Εκπαίδευση είναι συγχρόνως προϋπόθεση. Απευθύνεται αφενός σε Στελέχη, αφετέρου σε μέλη του ΣΕΟ με άλλες ιδιότητες.

Σκοπός & περιεχόμενο

– Η προετοιμασία των συμμετεχόντων/-ουσών για άρτια οργάνωση ή συμμετοχή σε Διεθνή Οδηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

– Η ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των συμμετεχόντων/-ουσών, ώστε να προάγουν την ιδέα της παγκοσμιότητας στην Ομάδα, το Τ.Τ. ή κάθε άλλη Οδηγική τους δραστηριότητα.

Έτσι τα θέματα του Διεθνούς Διαβατηρίου είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν:

Θεματολογία

  • Παγκόσμιος Οδηγισμός-WAGGGS – ευκαιρίες/δυνατότητες (2.5h)
  • Προγράμματα WAGGGS – Πακέτο δράσεων της WAGGGS για την Ημέρας Σκέψης (2.5h)
  • Lobbying & Advocacy (2h)
  • Παρουσίαση της Ελλάδας, Οργάνωση Ελληνικής Βραδιάς (θεωρία και πράξη)(3h)
  • Εθνικά θέματα (1.5h)
  • Οργάνωση Ταξιδίου (1h)
  • Χειρισμός Κρίσεων (1h)
  • Ρόλος Ευθύνη Στελέχους (1.5h)

Δικαίωμα Συμμετοχής & Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τεχνική αυτή Εκπαίδευση έχουν τα Στελέχη όλων των Κλάδων, αλλά και Εκπαιδευτές/τριες-Κατασκηνωτές/τριες, όπως επίσης μέλη Τοπικών Συμβουλίων-Έφοροι & Μέλη της Κεντρικής Διοίκησης.

Προκειμένου να λάβει κάποιος/-α μέρος, χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον την προβλεπόμενη Βασική Εκπαίδευση, να μιλά καλά Αγγλικά ή κάποια άλλη γλώσσα από τις συνολικά 4 επίσημες γλώσσες της WAGGGS, (γαλλικά, ισπανικά, αραβικά), να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να έχει συμμετάσχει ως μέλος Αρχηγείου στην Ελλάδα σε τουλάχιστον μία κατασκήνωση και να είναι ενεργό και ταμειακά ενήμερο μέλος του ΣΕΟ.
Αριθμός εκπαιδευομένων: Τουλάχιστον 15

Αρχηγείο

Την ευθύνη της οργάνωσης της Εκπαίδευσης έχει το Τμήμα Εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, με στελέχωση του αρχηγείου από μέλη του τελευταίου ή άλλους εκπαιδευτές του ΣΕΟ ή ακόμα και άλλης εθνικής Οργάνωσης, καθώς και με επισκέπτες ομιλητές από διάφορους φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΣΟΝΕ, Youth Forum, Europe Region, WAGGGS κλπ.).

Η/Ο Αρχηγός της Τεχνικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει Δίπλωμα και Εντολή Εκπαιδευτή.
Τα Μέλη του Αρχηγείου πρέπει να έχουν Άδεια ή Δίπλωμα Εκπαιδευτή, να έχουν παρακολουθήσει την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» και να έχουν Διεθνή Οδηγική εμπειρία.

Σημείωση: Η Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες εκπροσώπησης του ΣΕΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία ενδέχεται να τροποποιείται ενισχυτικά ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ΣΕΟ ή συνθήκες της χώρας, ώστε να προκύπτει ουσιαστική και σε βάθος προετοιμασία των εθελοντών. (π.χ. περίοδος Παγκόσμιου Συνεδρίου, Περίοδος Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, Διεθνείς Εξελίξεις, κ.λπ.)

Συνεισφορά στη Γενική Εκπαίδευση

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προετοιμάζει την θεματολογία και τις παρουσιάσεις που συμπεριλαμβάνονται στη Γενική Εκπαίδευση των Στελεχών, ώστε οι εκπαιδευόμενοι/-ες εθελοντές/τριες να επωφελούνται από τη γνώση και τη δύναμη που προκύπτει από αυτήν τη συμμετοχή μας στον Παγκόσμιο Οδηγικό γίγνεσθαι. Η συμβολή του στη Γενική Εκπαίδευση των Στελεχών προσφέρει διαθεματικές ευκαιρίες μάθησης, καθώς έχει ως υπόβαθρο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Σημείωση
Από το 1992, που πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο», πάνω από 300 Στελέχη έχουν εκπαιδευτεί. Αν είσαι ένας ή μία από αυτούς, παρακαλούμε να συμπληρώσεις το έντυπο ανανέωσης στοιχείων. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, επικοινώνησε μαζί μας στο inter@seo.gr