Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι μια οργάνωση συνδεδεμένη με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, με ενεργή συμμετοχή στις αλλαγές τόσο προς όφελος των μελών της, όσο και της κοινωνίας. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί ως την συνδετική αλυσίδα μεταξύ του Ελληνικού και του Παγκόσμιου Οδηγισμού.

Αποστολή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων της Οργάνωσης, έτσι ώστε ο Ελληνικός Οδηγισμός αρχικά να είναι «ανοικτός στον κόσμο» και στη συνέχεια να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που του προσφέρει το γεγονός ότι ανήκει στην Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση. Ταυτόχρονα, επιθυμεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των Οδηγών όλου του κόσμου.

Επιδίωξή του είναι να δημιουργεί συνθήκες που εξασφαλίζουν την συμμετοχή των μελών του σε διεθνείς δραστηριότητες. Τα μέλη με τη σειρά τους να μεταφέρουν γνώσεις και καινοτόμες ιδέες, εμπλουτίζοντας τον Eλληνικό Οδηγισμό, ενώ συγχρόνως προβάλλουν το έργο του στο εξωτερικό.

Έτσι, εργάζεται για να προσφέρει τα απαιτούμενα εφόδια και εργαλεία σε όσα μέλη της Οργάνωσης ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο Παγκόσμιος Οδηγισμός, ώστε να νιώσουν και να ζήσουν ως μέλη της Παγκόσμιας Οδηγικής Οργάνωσης, της WAGGGS.

Οι εθελοντές/-ντριες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, λειτουργούν ως ένα σύνολο, με κοινό παρονομαστή τη διαμεσολάβηση ως Οργάνωση-Μέλος της WAGGGS με τον κόσμο και τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Παράλληλα, μεριμνούν ώστε τα μέλη του ΣΕΟ να εφοδιάζονται κατάλληλα για να είναι ικανά να εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα και το ΣΕΟ στις διεθνείς συναντήσεις. Φροντίζουν, επίσης, να υπάρχει ελληνική Οδηγική παρουσία σε όσο περισσότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις γίνεται, ώστε η γνώση και η εμπειρία να επιστρέφει στο ΣΕΟ και να διαχέεται στις Περιφέρειες και τα Τοπικά Τμήματα.

Για την Οδηγική Χρονιά 2020-21, τα μέλη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, που προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στα παρακάτω πεδία ενασχόλησης, είναι:

 • Έφορος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων: Νανώ Παπαϊωάννου
 • Γραμματεία Τμήματος:
  – Έλενα Κωνσταντινίδου
  – Κατερίνα Παπαναστασίου
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
  – Παύλος Τσιακούμης
  – Κατερίνα Παπαναστασίου
 • Επιλογή & Προσαρμογή Διεθνών Προγραμμάτων στην Ελληνική Γλώσσα:
  – Αντωνία Πάτα
  – Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
  – Μαρία Γκελερή
  – Έλενα Καλογεροπούλου
 • Διαχείριση Οικονομικών: Γιώργος Αρβάλης
 • Εκπαιδεύσεις:
  – Αντωνία Πάτα
  – Παύλος Τσιακούμης
 • Κατασκηνώσεις Εξωτερικού: Αλεξάνδρα Λιόγκα