Ίδρυμα Vodafone – Πρόγραμμα World of Difference 2022

Το Ίδρυμα Vodafone ανακοίνωσε την έναρξη του 12ου κύκλου του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται με συνέπεια και συνέχεια από το 2010, μέσα από το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιημένους νέους από όλη την Ελλάδα να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, με το Ίδρυμα Vodafone να καλύπτει πλήρως τον μισθό και τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

περισσότερα