Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) είναι Σωματείο αυτοτελές, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί τον ελληνικό Οδηγισμό.

Για την επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού προβλέπονται συντονισμένες ενέργειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προς τρεις κατευθύνσεις:

  • Ανάπτυξη
  • Επικοινωνία
  • Διαχείριση

Δείτε εδώ το Οργανόγραμμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.