ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Γενική Γραμματεία:

 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:

 

Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων:

 

Τμήμα Συνεργασίας:

 

Επιτροπή Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Tμήμα Ανάπτυξης:

 

Τμήμα Εκπαιδεύσεων:

 

Τμήμα Κατασκηνώσεων:

 

Τμήμα συν+:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τμήμα Οικονομικών:

 

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας:

 

Επιτροπή Οδηγικού Πρατηρίου:

 

Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής: