Το Σώμα Ελληνικού οδηγισμού (ΣΕΟ) σε συνεργασία με την εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη και το πρακτορείο  ασφαλίσεων «Β και Β Πολίτη Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ» σχεδίασε και διατηρεί από το 2007 ομαδικό ασφαλιστήριο για την προστασία των προσώπων που είναι μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με ενεργή ταυτότητα μέλους.

 

Μέσα από αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έως συγκεκριμένου ορίου ανά άτομο και συνολικά για τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού καλύπτονται έξοδα που θα αφορούν περιστατικά ατυχήματος και οξέος, επείγοντος περιστατικού ασθενείας, τα οποία θα συμβούν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των μελών στις εκδηλώσεις του Σώματος καθώς και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε εκδρομές του Σώματος εντός και εκτός Ελλάδος.

 

Ενδεικτικά σαν καλυπτόμενες δαπάνες θα θεωρούνται τα έξοδα που έγιναν για ιατρικές επισκέψεις εντός ή εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, απεικονιστικές, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά φαρμάκων, ιατρικές πράξεις, χρήση δωματίου και τροφής κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασφαλισμένου και νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον ασφαλιζόμενο κατά την διάρκεια της νοσηλείας του.