Ο/Η Πρόεδρος είναι επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης, δηλαδή, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της Γενικής Γραμματείας και όλων των Τμημάτων και Επιτροπών που υπάγονται σ’ αυτόν τον τομέα (Γενική Γραμματεία, Τμήματα Διεθνών Σχέσεων, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Συνεργασίας και Επιτροπή Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού).