Το Τµήµα Εκπαιδεύσεων του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού µε γνώμονα την εξέλιξη των Εκπαιδευτών του θέσπισε το 2015, υποτροφία στη µνήµη της αείμνηστης Έφης Πιπινοπούλου, πρώην Προέδρου του. Αντικείµενο της Υποτροφίας είναι η συµµετοχή σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα σχετικά µε την Εκπαίδευση Ενηλίκων τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω δωρεών από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων.

Στόχος: Η Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σκοπός της συμμετοχής τους είναι η διάχυση των γνώσεων και της εµπειρίας που θα αποκοµίσουν από τις δικές τους σπουδές.

Πότε: Σε ετήσια βάση.

Που απευθύνεται: Σε Εκπαιδευτές του ΣΕΟ (µε Άδεια ή ∆ίπλωµα και τη σχετική Εντολή).

Ποσό: καλύπτει έως 500€

Υποτροφίες που έχουν δωθεί:

2016    Σόφη Κώττη                “Coaching Leadership” του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

2017    Μαρίνα Κρητικού        Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

2019    Ιωάννα Τσαμπηρά     Σεμινάριο Outdoor Pedagogue της  Inside out Nature

2019    Ελίζα Οικονομίδου      Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills) του ΚΕΚ Ακάδημος

2020    Ασημένια Άνθη           Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Στα χρήσιμα αρχεία θα βρείτε

  1. Εγχειρίδιο Υποτροφίας
  2. Αίτηση Υποτροφίας