Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού μέσα από το εκπαιδευτικό του σύστημα αποσκοπεί στο να δώσει στα ενήλικα μέλη του όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στο ρόλο τους στον Οδηγισμό. Επιπλέον, τους δίνει τη δυνατότητα να κατακτούν γνώση, να αποκτούν εμπειρίες  και να αναπτύσσουν δεξιότητες για να αξιοποιηθούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην κοινωνική πλευρά της ζωής τους.

Στην διάρκεια των χρόνων το σύστημα ανανεώνεται και εξελίσσεται αξιοποιώντας εργαλεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS) και ειδικών από την επιστημονική κοινότητα.

Με βάση το Εκπαιδευτικό μας σύστημα ο/η Εκπαιδευόμενος/η

στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

  • Μαθαίνει πως λειτουργεί το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και η ομάδα του (ΒΑΣΙΚΗ)
  • Αναπτύσσει προσωπικές δεξιότητες που θα τον/την εξελίξουν σαν άνθρωπο (ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ) και
  • Θα αποκτήσει τις γνώσεις για να γίνει ένας σωστός ηγέτης (ΗΓΕΣΙΑ)

Προχωρώντας στην Εκπαίδευση με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:

Αποκτά όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί προσωπικά αποκτώντας όλα τα εφόδια, εφόσον επιτύχει, για να γίνει:

Κατασκηνωτής (ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Σκοπός: Η Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη ανάληψη του ρόλου του Αρχηγού Κατασκήνωσης.

Εκπαιδευτής (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ)

Σκοπός: Η Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχημένη ανάληψη του ρόλου του Εκπαιδευτή.

Αντιπρόσωπος μας στο εξωτερικό (ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ)

Σκοπός: Οι Εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να:

  • συμμετέχουν σε κάποια Διεθνή Οδηγική/Προσκοπική Δραστηριότητα, ή για να οργανώνουν Διεθνή Οδηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα
  • συμμετέχουν και να εκπροσωπούν το ΣΕΟ σε Εθνικά ή Διεθνή FORUM.

προάγουν την ιδέα της παγκοσμιότητας στην Ομάδα, το Τοπικό τους Τμήμα ή κάθε άλλη Οδηγική τους δραστηριότητα.

Τέλος ανεξάρτητα το στάδιο που βρίσκεται κάποιος στην Εκπαίδευση, του δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

προσθέτοντας περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στην πορεία του:

Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό

Στόχος της Εκπαίδευσης είναι κάθε Εκπαιδευόμενη/-ος να είναι και να αισθάνεται έτοιμη/-ος να αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας Ειδικής Ομάδας ή της ενσωμάτωσης παιδιών και νέων με αναπηρία στην Ομάδα.

Εκπαιδευτική Συνάντηση Εκπαιδευτών και Υποψηφίων Εκπαιδευτών

Στόχος της Εκπαίδευσης είναι η πληρέστερη και βαθύτερη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην Οδηγική Ιδεολογία, το Οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα και την προσωπική ανάπτυξη.

Εκπαίδευση σε μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (social media) και διαχείρισης ιστότοπου

Στόχος της Εκπαίδευσης είναι κάθε Εκπαιδευόμενος/η να είναι σε θέση να διαχειρίζεται με επιτυχία τα μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (Social media) και διαχείρισης του Οδηγικού ιστότοπου.

Ναυτοδηγική Εκπαίδευση Κωπήλατου Σκάφους

Στόχος της Εκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα ναυτοδηγικό βίωμα, όπου θα δοθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις κωπηλασίας και ναυτοσύνης (θεωρητικές και πρακτικές), προκειμένου οι Εκπαιδευόμενοι να καλύψουν τα προαπαιτούμενα και ν’ αποκτήσουν την εμπειρία, για να συμμετέχουν σε Σχολή «Πτυχίο Λεμβάρχου» του ΣΕΠ, και -κατόπιν επιτυχίας τους σε αυτήν- να λάβουν τη σχετική Άδεια Διακυβέρνησης Κωπήλατου Σκάφους.

Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις

Για περισσότερες πληροφορίες στα χρήσιμα αρχεία: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ