Στόχος και σκοπός του Τμήματος  Εκπαιδεύσεων

Στόχος του Tμήματος Eκπαιδεύσεων είναι η Eκπαίδευση όλων των ενηλίκων μελών του ΣΕΟ, ώστε να ενισχυθούν με όλα τα απαραίτητα εφόδια για το ρόλο τους , έτσι ώστε να μπορέσουν  να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού.  Μέσω του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος, το οποίο λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας  έχει Στόχο να συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη κάθε παιδιού, προκειμένου αυτό να «αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του ώστε να γίνει  υπεύθυνος πολίτης του κόσμου».

Πεδίο ευθύνης του Τμήματος  Εκπαιδεύσεων

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη :

 • Να μελετά και να προγραμματίζει κάθε χρόνο τις Εκπαιδεύσεις Γενικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν οι Έφοροι των Κλάδων και οι Έφοροι των Περιφερειών, καθώς εκπαιδεύσεις των Εφόρων και  μελών Συμβουλίων, μελών Τμημάτων Διοίκησης και Επιτροπών του Σ.Ε.Ο.
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τα προγράμματα των Κλάδων και των Τμημάτων Διοίκησης και να διαμορφώνει ανάλογα το περιεχόμενο των Εκπαιδεύσεων.
 • Να φροντίζει για τη γνωστοποίηση του προγραμματισμού του Τμήματος σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους ενδιαφερόμενους: Εφόρους, Στελέχη, κλπ.
 • Να φροντίζει για τη σύσταση των Αρχηγείων των Εκπαιδεύσεων, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς που αναλαμβάνουν την οργάνωσή τους και τους ενημερώνει για το περιεχόμενο και τη μορφή της

Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν.

 • Να επιδιώκει, την όσο το δυνατό, μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συνόλου των Εκπαιδευτριών/των.
 • Να οργανώνει σε συνεργασία με τα αντίστοιχα αρμόδια Τμήματα Διοίκησης, Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις, ΝαυτοδηγικέςΕκπαιδεύσεις, την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» και άλλα σεμινάρια.
 • Να φροντίζει για την εξεύρεση και ενεργοποίηση κατάλληλων ανθρώπων για τον εκπαιδευτικό τομέα, ανάμεσα σε έμπειρα Στελέχη και επιστήμονες του χώρου, σε συνεργασία με τους Εφόρους των Κλάδων και τα Τμήματα Διοίκησης.
 • Να παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των εκπαιδευτών και χορηγεί Άδεια, Δίπλωμα και Εντολή Εκπαιδευτή σε όσους εκπαιδευτές πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
 • Να φροντίζει να υπάρχουν βοηθήματα για τους Εκπαιδευτές, καθώς και τη συνεχή ανανέωση και ενημέρωσή τους.
 • Να μελετάκαι να εφαρμόζει νέες εκπαιδευτικές  μεθόδους, καθώς και την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των Εκπαιδεύσεων.
 • Να αξιοποιεί τα συμπεράσματα και πορίσματα συνεδρίων και σεμιναρίων που έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Να τηρεί και να αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, όταν αυτό απαιτείται.

Το έργο του Τμήματος Εκπαιδεύσεων διακρίνεται σε τρεις τομείς, όπως όλα τα επίπεδα διοίκησης του ΣΕΟ (κεντρική / περιφερειακή)

 • Ανάπτυξης
 • Επικοινωνίας και εκπροσώπησης
 • Οικονομικών και Διαχείρισης

 Μέλη Τμήματος Εκπαιδεύσεων

ΕΦΟΡΟΣ                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΕΣΚΑΣ

ΜΕΛΟΣ                                  ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΑΝΟΥ (εκλεγμένο μέλος)

ΜΕΛΟΣ                                  ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ (εκλεγμένο μέλος)

ΜΕΛΟΣ                                  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (εκλεγμένο μέλος)