Περιφερειακή Μορφή Διοίκησης

Το Περιφερειακό Τμήμα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του Οδηγισμού στις Περιφέρειές του και για την εξάπλωσή του με τη δημιουργία νέων Ομάδων και νέων Τοπικών Τμημάτων. Εκπροσωπεί το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στους φορείς των Περιφερειών (β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Υποστηρίζει τα Τοπικά Τμήματα στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους στο πλαίσιο και των τριών τομέων διοίκησης. Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε επίπεδο Περιφερειών και Τοπικών Τμημάτων.

Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος

Περιφερειακοί Έφοροι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ EMAIL FACEBOOK
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία
Καρίνα Δημοπούλου pe.cdimopoulou@seo.gr Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Περιφέρεια Κεντρικής Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
Βόρειο Αιγαίο,
Δυτικός και Νότιος
Τομέας Αττικής
Βάνα Καπαραλιώτη pe.vkaparalioti@seo.gr ΣΕΟ Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου,
Δυτικού και Νότιου Τομέα Αττικής
Δυτική Ελλάδα,
Ήπειρος,
Ιόνια Νησιά
Ματούλα Τσιντσιλώνη Matoula.tsintsiloni@seo.gr ΣΕΟ Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος,
Ιονίων Νήσων & Ηπείρου
 Δυτική Μακεδονία,
Θεσσαλία
Διονυσία Μαυροπόδη Dionisia.mavropodi@seo.gr ΣΕΟ – Περιφέρεια Θεσσαλίας & Δυτικής Μακεδονίας
Νότιο Αιγαίο,
Κεντρικός Τομέας Αττικής
Σταματία Μαργαρίτη Stamatia.margariti@seo.gr Σωμα Ελληνικού Οδηγισμού –
Κεντρικός Τομέας Αττικής & Νοτίου Αιγαίου
 Πελοπόννησος,
Δυτική Αττική,
Νησιά Αττικής,
Πειραιάς
 Νάνσυ Ψυλάκη Nansi.psilaki@seo.gr ΣΕΟ Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Δυτικής Αττικής, Νησιών Αττικής, Πειραια
Στερεά,
Βόρειος Τομέας Αττικής
 Βάσια Θηβαίου Vasia.thiveou@seo.gr
Κρήτη,
Ανατολική Αττική
Γιώργης Θεοδωράτος