Ενήλικες ηλικίας 18 έως 24 ετών αποτελούμε τις Ομάδες του Τμήματος συν+.  Είναι Οδηγικές Ομάδες που δημιουργούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ορισμένες πόλεις με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Είμαστε αυτοδιοικούμενες ομάδες ενηλίκων Οδηγών, ανεξάρτητες από Τοπικό Τμήμα, με ευέλικτο πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές του Οδηγισμού και στις προτιμήσεις των μελών. Οι συγκεντρώσεις μας γίνονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε τόπο και χρόνο που θα επιλέξει η Ομάδα, για μια χρονιά γεμάτη δράση, περιπέτεια και κοινωνική συμμετοχή.

Στόχος των Ομάδων συν+

Στόχος των Ομάδων συν+ είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των νέων 18-24 ετών , ώστε να γίνουν άτομα υπεύθυνα,ελεύθερα και ικανά να γίνουν φορείς ανάπτυξης και να συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Για να το πετύχει αυτό, η Ομάδα προσπαθεί να :

  • παρακινήσει, στηρίξει και ενισχύσει τα  μέλη της  στη συνεχή προσπάθεια για αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, προσωπική ανάπτυξη και έκφραση
  • δημιουργήσει ευκαιρίες δράσεις στη φύση και το περιβάλλον
  • συμμετέχει και να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο

βασίζοντας το πρόγραμμά της στις αξίες του Οδηγισμού

Οι πρώτες Ομάδες  συν+ για νέους 18-24ετών ξεκινούν με στόχο να:
συναντήσουν τους  νέους και να συμβαδίσουν μαζί τους,
να συναρπάσουν τους συμφοιτητές τους,
να συνεργαστούν και να  συνδημιουργήσουν,
συνεχίζοντας το έργο του Οδηγισμού
και συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός  καλύτερου κόσμου.

Μέλη του Τμήματος συν+

  • Πρόεδρος Τμήματος συν+ : Ματούλα Βελιανίτη
  • Βοηθός & Υπεύθυνη Social media: Μαρία Αλεξοπούλου
  • Βοηθός: Μαρίλια Μιχαλοπούλου