Παιδαγωγικός Στόχος Κλάδου Πουλιών

Στόχος του Κλάδου Πουλιών είναι, μέσα από το παιχνίδι και τη ζωή στην ομάδα, να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ηλικίας 7 έως 11 ετών, καλλιεργώντας τους την ενσυναίσθηση, ώστε να εξελιχθούν σε αυτοδύναμα και υπεύθυνα άτομα για τη φύση και την κοινωνία.

Μέσα από το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα επιτυγχάνεται:

 • δημιουργική συνεργασία
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτενέργεια, απόκτηση γνώσεων
 • προσαρμογή σε έκτακτες συνθήκες του περιβάλλοντος και σε κανόνες
 • γνωριμία με τη φύση
 • καλλιέργεια της φαντασίας και εφευρετικότητας
 • ελεύθερη έκφραση γνώμης
 • αποδοχή και σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων
 • ανάληψη ευθυνών
 • ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης
 • προσφορά βοήθειας όπου χρειάζεται

Τα Πουλιά στο Σμήνος έχουν την ευκαιρία

 • να ζήσουν την περιπέτεια
 • να περιπλανηθούν και να χαρούν τη φύση
 • να προσφέρουν στους γύρω τους
 • να γίνουν χρήσιμα και δημιουργικά
 • να μάθουν να συζητούν, να εκφράζονται, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων

Όραμα του Κλάδου Πουλιών είναι εκπαιδευμένα, ενθουσιώδη Στελέχη, δυνατά Σμήνη, σε αριθμούς και επίπεδο Πουλιών.

Μέλη Κλάδου Πουλιών

 • Έφορος Κλάδου: Αφροδίτη Νιφόρου
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης, Τομέα Κατασκηνώσεων: Δημήτρης Καραβάς
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης, Τομέα Εκπαιδεύσεων: Δήμητρα Κοκκόση
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης: Μαρία Τσάκαλου
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Παιδαγωγικού Τομέα: Ηλιάνα Χαραλάμπη
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Παιδαγωγικού Τομέα: Εμμανουέλα Βαγιανού
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Τομέα Εκδόσεων: Έλενα Κουβαρά