Εμείς, τα Πουλιά, παιδιά ηλικίας 7-11 ετών χαρακτηριζόμαστε από αστείρευτη όρεξη για πρωτότυπα και διασκεδαστικά παιχνίδια, πολλή φαντασία και περιέργεια για το άγνωστο, θέληση για απόκτηση γνώσεων σχετικά με χρήσιμα πράγματα για την καθημερινότητά μας, έχουμε την ανάγκη να εκφράζουμε την άποψή μας ελεύθερα, να αποφασίζουμε και να συμμετέχουμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών μας, επιδιώκουμε την επιβράβευση για τα «κατορθώματά» μας, μας αρέσει να δημιουργούμε και να προσφέρουμε… απλόχερα στους γύρω μας το χαμόγελό μας μέσα από τις πράξεις μας!!!

Παιδαγωγικός Στόχος Κλάδου Πουλιών

Παιδαγωγικός Στόχος Κλάδου Πουλιών

Στόχος του Κλάδου Πουλιών είναι, μέσα από το παιχνίδι και τη ζωή στην ομάδα, να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ηλικίας 7 έως 11 ετών, καλλιεργώντας τους την ενσυναίσθηση, ώστε να εξελιχθούν σε αυτοδύναμα και υπεύθυνα άτομα για τη φύση και την κοινωνία. Μέσα από το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα επιτυγχάνεται:

 • δημιουργική συνεργασία, αυτενέργεια, απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • προσαρμογή σε έκτακτες συνθήκες του περιβάλλοντος και σε κανόνες
 • γνωριμία με τη φύση
 • καλλιέργεια της φαντασίας και της εφευρετικότητας
 • ελεύθερη έκφραση γνώμης
 • αποδοχή και σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων
 • ανάληψη ευθυνών
 • ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης
 • προσφορά βοήθειας όπου χρειάζεται

Όραμα του Κλάδου Πουλιών είναι εκπαιδευμένα, ενθουσιώδη Στελέχη, δυνατά Σμήνη, σε αριθμούς και επίπεδο Πουλιών.

Μέλη Κλάδου Πουλιών

 • Έφορος Κλάδου: Λένα Δεμέστιχα
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης: Αθανασία Νταβάρα
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνος Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης: Δημήτρης Μαστρανδρίκος
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Ανάπτυξης: Τζούλια Δημάδη
 • Βοηθός Εφόρου Υπεύθυνη Εντύπων: Σοφιάννα Κακαρίκου