Συμβούλιο Ομάδας

Τι είναι;

Το Συμβούλιο Ομάδας (Σ.Ο.) είναι το όργανο διοίκησης της Ομάδας. Είναι η ώρα που η Ομάδα συζητά, ανταλλάσσει απόψεις, μοιράζεται σκέψεις, προβληματισμούς και επιθυμίες, βάζει στόχους, προγραμματίζει, παίρνει αποφάσεις, αξιολογεί τις δράσεις της, ενημερώνεται.  Είναι η ώρα της Συγκέντρωσης που το κάθε μέλος της Ομάδας με την ενεργό του συμμετοχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την καλή πορεία της Ομάδας.

Γιατί;

Γιατί είναι ο πυρήνας της Αυτοδιοίκησης: Στο Σ.Ο. όλοι πρέπει να μπορούν, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να εκφράζουν την άποψή τους, να συνδιαμορφώνουν την πορεία της Ομάδας, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να είναι συνυπεύθυνοι για την πρόοδό της. Στο Σ.Ο. εκπαιδεύονται βιωματικά όλα τα μέλη της Ομάδας πάνω στις αρχές μιας σωστής συζήτησης.

Ποιοι;

Όλη η Ομάδα (Οδηγοί και Στελέχη).
Στο Συμβούλιο Ομάδας όλα τα μέλη, Οδηγοί και Στελέχη είναι ισότιμα και συνυπεύθυνα. Το κλίμα πρέπει να είναι φιλικό και ευχάριστο, ώστε ο καθένας να αισθάνεται άνετα και να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του.

Πού και πότε;

 • Στη Συγκέντρωση
 • Στην Εκδρομή
 • Στην Κατασκήνωση

Παντού, όπου κι αν βρίσκεται η Ομάδα, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο της Συγκέντρωσης.
Πραγματοποιείται συνήθως πριν το κλείσιμο και περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της Συγκέντρωσης ή της Οδηγικής δράσης. Σε διήμερες / πολυήμερες εκδρομές ή στις κατασκηνώσεις το Σ.Ο. γίνεται μία φορά την ημέρα, συνήθως το πρωί.

Πόσο διαρκεί;

Η διάρκεια του Σ.Ο. ποικίλει. Συνήθως διαρκεί 10 – 30 λεπτά, αλλά μπορεί και περισσότερο, όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που απαιτούν χρόνο και να ληφθούν αποφάσεις (π.χ. Προγραμματισμός, Αξιολόγηση Μονοπατιών).

Θέματα Σ.Ο.

 • Ιδέες και επιθυμίες για δραστηριότητες της Ομάδας.
 • Στόχοι Ομάδας.
 • Προγραμματισμός της Ομάδας για την επόμενη τριμηνία.
 • Υπευθυνότητες.
 • Αποφάσεις.
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί.
 • Αξιολόγηση τριμηνίας, αξιολόγηση χρονιάς.
 • Παρουσίαση-αξιολόγηση  Μονοπατιών που παρουσιάζουν οι Οδηγοί.
 • Ενημέρωση από Αρχηγείο για θέματα που αφορούν την Ομάδα.
 • Ενημέρωση της Ομάδας από τις Ενωμοτίες για τις δραστηριότητές τους.
 • Όποιο άλλο θέμα απασχολεί την Ομάδα.

Πώς;

 • Στο Συμβούλιο Ομάδας προεδρεύει ένα μέλος του Αρχηγείου, συνήθως ο Αρχηγός. Ο Πρόεδρος συντονίζει τη συζήτηση, φροντίζει να ακουστεί η γνώμη όλων και διευκολύνει να πάρουν το λόγο Οδηγοί, που για διάφορους λόγους διστάζουν να μιλήσουν. Προσέχει να τηρείται ο χρόνος για κάθε θέμα του Συμβουλίου, να μη μονοπωλεί κάποιος τη συζήτηση και να μη ξεφεύγει από το θέμα. Μέλημά του είναι επίσης να μην υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές. Ο Πρόεδρος δεν επιβάλλεται και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.
 • Στο Σ.Ο. πρέπει να τηρείται σειρά ομιλητών και η συζήτηση να γίνεται πάντα σε πνεύμα αλληλοσεβασμού.
 • Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά. Οι αποφάσεις, με ευθύνη του γραμματέα, αναρτώνται και στον πίνακα ανακοινώσεων, για να μπορούν να τις βλέπουν όλοι.
 • Το Σ.Ο. έχει ημερησία διάταξη θεμάτων, η οποία αποφασίζεται από το συμβούλιο προετοιμασίας της Συγκέντρωσης, ώστε η συζήτηση να είναι γόνιμη και αποδοτική.
 • Το Συμβούλιο περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της Συγκέντρωσης και κλείνει με ενημέρωση για την επόμενη Συγκέντρωση.

 

H συζήτηση είναι τέχνη!

Συζητώ δε σημαίνει απλά κουβεντιάζω χωρίς σημασία.

Συζητώ σημαίνει εκφράζω τις σκέψεις και τις απόψεις μου.

Συζητώ σημαίνει ακούω τους άλλους,

σέβομαι την άποψή τους και δεν τους διακόπτω.

Συζητώ σημαίνει ξεκαθαρίζω τις ιδέες μου, μαθαίνω,

βρίσκω λύσεις, παίρνω αποφάσεις.

Συζητώ σημαίνει ζητώ το λόγο,

για να εκφράσω τη γνώμη μου, μια νέα πρόταση, μια σκέψη

δείχνοντας πάντα σεβασμό στο χρόνο των άλλων.

Συμβούλιο Υπευθύνων

Τι είναι;

Το Συμβούλιο Υπευθύνων είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομάδας.

Γιατί;

Για να συντονιστεί η ζωή κάθε Ενωμοτίας με τη ζωή της Ομάδας.

Ποιοι;

Αρχηγείο, Ενωμοτάρχες, Υπενωμοτάρχες και ανάλογα με το θέμα κάποιοι Οδηγοί (π.χ. στο Σ.Υ. θα συμμετάσχει και ο υπεύθυνος του ταμείου από κάθε Ενωμοτία, εφόσον θα συζητηθεί θέμα σχετικό με τα ταμεία των Ενωμοτιών).

Πότε;

Σε κάθε Συγκέντρωση (πριν ή μετά) ή σε συμφωνημένη ώρα και μέρα μέσα στην εβδομάδα, κάθε ημέρα εκδρομής ή  κατασκήνωσης.

Πόσο διαρκεί;

Η διάρκεια του Σ.Υ. ποικίλει. Συνήθως διαρκεί 10 – 30 λεπτά αλλά μπορεί και περισσότερο, ανάλογα με τα θέματα.

Θέματα Σ.Υ.

 • Ενημέρωση Αρχηγείου για την πρόοδο των Οδηγών κάθε Ενωμοτίας.
 • Ενημέρωση Ενωμοταρχών για συντονισμό των Ενωμοτιών.
 • Προβλήματα ή θέματα που απασχολούν τις Ενωμοτίες (σχέσεις Οδηγών της Ενωμοτίας, συνέπεια Οδηγών κ.λπ.).
 • Προγραμματισμός τριμηνίας.
 • Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία της Δραστηριότητας των Ενωμοτιών.
 • Αξιολόγηση.
 • Εκπαίδευση Ενωμοταρχών.

Πώς;

 • Στο Συμβούλιο Υπευθύνων προεδρεύει ένα μέλος του Αρχηγείου, συνήθως ο Αρχηγός. Ο Πρόεδρος συντονίζει τη συζήτηση και φροντίζει να ακουστεί η γνώμη όλων. Προσέχει να τηρείται ο χρόνος για κάθε θέμα του Συμβουλίου, να μη μονοπωλεί κάποιος τη συζήτηση και να μη ξεφεύγει από το θέμα. Μέλημά του είναι επίσης να μη δημιουργούνται εντάσεις ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές. Ο Πρόεδρος δεν επιβάλλεται και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.
 • Στο Σ.Υ. πρέπει να τηρείται σειρά ομιλητών και να μη γίνεται αντιπαράθεση αλλά διάλογος σε πνεύμα αλληλοσεβασμού.
 • Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά. Το ίδιο και οι Ενωμοτάρχες, ώστε να μεταφέρουν σωστά τις πληροφορίες στα μέλη της Ενωμοτίας τους.
 • Το Συμβούλιο Υπευθύνων έχει ημερήσια διάταξη την οποία οι Ενωμοτάρχες  πληροφορούνται εγκαίρως, ώστε να έχουν το χρόνο να προετοιμαστούν και να μεταφέρουν σ΄αυτό όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην Ενωμοτία τους.

Συμβούλιο Ενωμοτίας

Τι είναι;

Είναι το όργανο διοίκησης της Ενωμοτίας. Είναι η καρδιά της Ενωμοτίας!

Γιατί;

Γιατί όλοι πρέπει να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, να συνδιαμορφώνουν την πορεία της Ενωμοτίας και να είναι συνυπεύθυνοι για την πρόοδό της, να αναλαμβάνουν ευθύνες.  Γιατί για τη ζωή της Ενωμοτίας, τις ασχολίες, τις δράσεις της, την πρόοδό της αποφασίζουν όλα τα μέλη της.

Ποιοι;

Συμμετέχει όλη η Ενωμοτία.

Πόσο διαρκεί;

Μπορεί να διαρκέσει από 5 -10 λεπτά αλλά και όλη την Ώρα Γωνιάς ανάλογα με τα θέματα που έχει να συζητήσει η Ενωμοτία και τις αποφάσεις που πρέπει ληφθούν.

Πότε;

Σε κάθε Συγκέντρωση στο πλαίσιο της Ώρας Γωνιάς.

Τι περιλαμβάνει;

 •  Προγραμματισμό Ενωμοτίας.
 • Στολισμό Γωνιάς.
 • Προετοιμασία Δραστηριότητας Ενωμοτίας.
 • Υπευθυνότητες: Παρουσίαση των Υπευθυνοτήτων στα μέλη της Ενωμοτίας.
 • Ανάληψη και οργάνωση των Υπευθυνοτήτων από τους Οδηγούς.
 • Θέματα που απασχολούν ένα ή περισσότερα μέλη της Ενωμοτίας.
 • Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπευθύνων.
 • Θέματα που έχουν τεθεί στο Σ.Ο. και για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Ενωμοτία.
 • Αξιολόγηση.
 • Ανταλλαγή απόψεων για όποιο άλλο θέμα απασχολεί την Ενωμοτία.

Πώς;

 • Στο Συμβούλιο Ενωμοτίας προεδρεύει ο Ενωμοτάρχης, που συντονίζει τη συζήτηση και  φροντίζει να γίνεται σεβαστή η γνώμη όλων, να μη ξεφεύγει η συζήτηση από το θέμα και το χρόνο, να μη μονοπωλεί κάποιος τη συζήτηση και να μη δημιουργούνται εντάσεις ή να διατυπώνονται προσωπικές αιχμές.
 • Το Συμβούλιο ξεκινάει με την ανάγνωση των πρακτικών του προηγούμενου Συμβουλίου από το Γραμματέα.
 • Αμέσως μετά διαβάζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ενωμοτίας που ετοιμάζει ο Ενωμοτάρχης και ο Υπενωμοτάρχης με το Γραμματέα.
 • Ο Ενωμοτάρχης δεν επιβάλλεται και δεν καταλήγει σε αποφάσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία.
 • Ο Ενωμοτάρχης μιλάει πάντα τελευταίος.
 • Ο Γραμματέας κρατάει πάντοτε πρακτικά.
 • Συμπληρώνεται το παρουσιολόγιο (στο Λεύκωμα) και γίνονται ανακοινώσεις από τον αντίστοιχο Υπεύθυνο.
 • Συγκεντρώνονται οι εισφορές, καταγράφονται στο ταμείο (στο Λεύκωμα) και γίνονται ανακοινώσεις από τον Ταμία.
 • Ακολουθεί η ενημέρωση από τα άλλα μέλη της Ενωμοτίας ανάλογα με τις Υπευθυνότητες που έχει αναλάβει ο καθένας.
 • Τελευταίος κάνει ανακοινώσεις ο Ενωμοτάρχης.
 • Το Συμβούλιο Ενωμοτίας ολοκληρώνεται με τη συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.