Τι είναι;

Οι Ενωμοτίες είναι αυτόνομες μικρές ομάδες 5 έως 8 παιδιών που συγκροτούν την Ομάδα των Οδηγών. Ο ιδανικός αριθμός είναι 7 παιδιά σε κάθε Ενωμοτία.

Γιατί;

Τα παιδιά της ηλικίας των Οδηγών χαρακτηρίζει η τάση για ανεξαρτητοποίηση, η ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η ανάγκη συμμετοχής  σε ό,τι αφορά τη ζωή τους, η επιθυμία για παρέα με συνομηλίκους τους κ.ά. Η Ενωμοτία καλύπτει τις ανάγκες αυτές, καθώς αποτελεί ένα μικρότερο σύνολο συνομηλίκων στο οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια για να εκφραστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν ενεργά και να κάνουν γερές φιλίες.

Ποιοι;

 • Κάθε παιδί ανήκει σε κάποια από τις Ενωμοτίες της Ομάδας και παραμένει μέλος της ίδιας Ενωμοτίας όποια και αν είναι η δράση της Ομάδας είτε εντός είτε εκτός της Εστίας (συγκέντρωση, εκδρομή, κατασκήνωση.
 • Κάθε Eνωμοτία έχει τον Eνωμοτάρχη και τον Yπενωμοτάρχη της που αναδεικνύονται στη Συγκέντρωση των Εκλογών.
 • Κάθε μέλος της Eνωμοτίας έχει μία ή περισσότερες Υπευθυνότητες: Γραμματέα, Υπεύθυνος Ταμείου, Υλικού, Γωνιάς, Ημερολογίου, Ατομικής Προόδου, Φωτογραφίας, Παιχνιδιών κ.λπ.

Πότε;

 • Όλο το πρόγραμμα της Ομάδας λειτουργεί με τα παιδιά χωρισμένα σε Eνωμοτίες.
 • Στη διάρκεια της Συγκέντρωσης η Ενωμοτία έχει τη δική της ώρα, την Ώρα Γωνιάς, στην οποία δραστηριοποιείται με δικό της πρόγραμμα. Η Ενωμοτία αναλαμβάνει επίσης να πραγματοποιήσει και τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας, δράση που αποφασίζει η ίδια ποια θα είναι και πότε θα υλοποιηθεί.

Πώς;

 • Τα παιδιά, όταν έρχονται στην Ομάδα, εντάσσονται σε κάποια Ενωμοτία και παραμένουν μέλη της ίδιας Ενωμοτίας όσα χρόνια ανήκουν στην Ομάδα αυτή. Έτσι έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και η Ενωμοτία τους να αποκτήσει τη δική της δυναμική. Ωστόσο, υποχρεωτικά αλλάζουν Ενωμοτία, όταν δύο ή περισσότεροι Οδηγοί από την ίδια Ενωμοτία εκλεγούν Ενωμοτάρχες.
 • Οι Ενωμοτίες φροντίζουμε να είναι ισοδύναμες σε αριθμό παιδιών, σε οδηγικές γνώσεις, σε εμπειρίες κ.λπ.
 • Οι Ενωμοτίες έχουν το δικό τους διακριτικό όνομα και τα ονόματα όλων αντλούνται από το ίδιο θέμα. Είναι προτιμότερο τα ονόματα να έχουν σχέση με τη φύση (π.χ. ονόματα άγριων φυτών, ζώων, αστερισμών) και να μην αλλάζουν συχνά, για να  διατηρείται η παράδοση της Ενωμοτίας αλλά και της Ομάδας.
 • Κάθε Ενωμοτία έχει το έμβλημά της, δηλαδή ένα σήμα που απεικονίζει το όνομά της,  και το σημαιάκι της με το έμβλημα αυτό. Μπορεί  επίσης να δημιουργήσει το δικό της τραγούδι, την κραυγή της ή ό,τι άλλο επιλέξει.

Πού;

 • H Ενωμοτία έχει τη Γωνιά της, που είναι ο ξεχωριστός, ο δικός της χώρος μέσα στην Εστία. Οι Οδηγοί αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα τη διακοσμήσουν, θα κάνουν δηλαδή το Στολισμό της Γωνιάς τους.
 • Κάθε Ενωμοτία διαθέτει στη Γωνιά της τα δικά της καθίσματα, το τραπεζάκι της και αποθηκευτικό χώρο, όπου φυλάσσει το δικό της ξεχωριστό υλικό, το οποίο προμηθεύεται μόνη της και αξιοποιεί για την πραγματοποίηση της Ώρας Γωνιάς, τον Στολισμό της Γωνιάς και γενικά τις δράσεις της. Μπορεί να περιλαμβάνει γραφική ύλη, παιχνίδια, φωτογραφική μηχανή, φαρμακείο κ.ά.
 • Ακόμη η Ενωμοτία στη Γωνιά της διαθέτει βιβλία, που συνήθως αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη Υπευθυνότητα, π.χ. ταμείο, βιβλίο πρακτικών, λεύκωμα φωτογραφιών, παρουσιολόγιο, οδηγικά βιβλία, βιβλίο τραγουδιών-παιχνιδιών, προόδου κ.ά. Όλα τα παραπάνω βιβλία συμπεριλαμβάνονται στο «Λεύκωμα της Ενωμοτίας» που είναι ένα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη δουλειά της Ενωμοτίας.
 • Στο Στολισμό Γωνιάς της Ενωμοτίας τους μπορούν να συμπεριλάβουν το έμβλημα της Ενωμοτίας, πίνακες με τα ονόματα των Οδηγών της Ενωμοτίας, τις Υπευθυνότητές τους,  την Ατομική τους Πρόοδο. Ακόμα σε υλικά φύσης το Νόμο, την Υπόσχεση, το Ρητό, τους κόμπους, τα σήματα μορς, τα ανιχνευτικά, βραβεία και διακρίσεις που έχει πάρει η Ενωμοτίας τους κ.ά

Ρόλος Αρχηγείου:

Το Αρχηγείο οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να ζει κάθε Ενωμοτία σωστά τη δική της ζωή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενότητα της Ομάδας μέσω της αρμονικής και συντονισμένης λειτουργίας των Ενωμοτιών.

Για να ανταποκριθεί στο ρόλο του αυτό:

 • Εκπαιδεύει στην αρχή της χρονιάς τους Eνωμοτάρχες και Yπενωμοτάρχες στην Eκπαίδευση Eνωμοταρχών και στα Συμβούλια Υπευθύνων και τους προετοιμάζει κατάλληλα, ώστε να επιτελούν σωστά το ρόλο τους.
 • Συζητά με τους Ενωμοτάρχες στα Συμβούλια Υπευθύνων τους Προγραμματισμούς των Eνωμοτιών και βοηθά στην επιλογή ρεαλιστικών δράσεων και στην  ισορροπία του προγράμματος κάθε Eνωμοτίας.
 • Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνει το Συμβούλιο Ενωμοτίας (Ώρα Γωνιάς, Δραστηριότητα, Συγκέντρωση κ.λ.π.).
 • Παροτρύνει και συμβουλεύει τους Ενωμοτάρχες σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν, δίνοντας ιδέες, ερεθίσματα και παρέχοντας κάθε υλική ή ηθική υποστήριξη.
 • Αξιολογεί μαζί με τους Ενωμοτάρχες  τη δουλειά της Ενωμοτίας και προτείνει λύσεις για βελτίωση.
 • Ελέγχει κατά τη διάρκεια της χρονιάς την πορεία της κάθε Υπευθυνότητας. Στο τέλος της χρονιάς και στο Συμβούλιο Υπευθύνων η Ενωμοτία παραδίδει το ταμείο της στο Αρχηγείο.