Παιδαγωγικός Στόχος Κλάδου Οδηγών

Παιδαγωγικός Στόχος του Κλαδου Οδηγών είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων ηλικίας 11 έως 14 ετών, προσφέροντάς τους μέσα από τη ζωή στην Ομάδα ευκαιρίες να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι έτοιμοι – Ρητό μας το «Έσο Έτοιμος» – να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στη ζωή τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες, αρωγοί στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών

  • Προσφέρει δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη, έκφραση, εκτόνωση και περιπέτεια.
  • Δραστηριοποιεί τα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να αναλαμβάνουν ρόλους και να συμμετέχουν ενεργά και δυναμικά στις Ομάδες τους στον καθορισμό στόχων, στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίησή τους.
  • Ενθαρρύνει την προσπάθεια των παιδιών και εφήβων να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές στους, να διευρύνουν τα όριά τους, να γίνουν ανεξάρτητοι.
  • Υποστηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια των νέων να διαμορφώσουν το προσωπικό τους αξιακό σύστημα και ενθαρρύνει την αποδοχή της διαφορετικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητας των άλλων.
  • Καλλιεργεί και ενδυναμώνει την αξία της προσωπικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
  • Εμφυσά στα παιδιά και τους νέους την αγάπη για τη ζωή στη φύση και τους βοηθά να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας της.