Υπόσχεση

Υπόσχομαι να προσπαθήσω

Με πίστη στον Θεό να αγαπώ την Πατρίδα μου

Και να υπερασπίζομαι την ειρήνη και την ελευθερία

Να βοηθώ παντού και πάντοτε

Και με ιδανικό μου το ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ

Να κάνω τρόπο ζωής τις αξίες του Οδηγισμού

Η υπόσχεση εκφράζει την ιδεολογία του οδηγισμού και τις βασικές αρχές που δέχεται κάθε μέλος μας. Δίνει Υπόσχεση όποιος αποδέχεται συνειδητά αυτή την ιδεολογία και αποφασίζει να γίνει μέλος της οδηγικής κίνησης.

Ρητό

Φράση που κλείνει μέσα της όλη τη φιλοσοφία του οδηγισμού. Κάθε κλάδος έχει το δικό του ρητό. Για τον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών το ρητό είναι το ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ