Πιστεύουμε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία βοηθάει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της δουλειάς στις ομάδες μας, για το λόγο αυτό και ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών είναι στη διάθεσή σας. Για πληροφορίες, βοήθεια ή ότι άλλο χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία του Σ.Ε.Ο.

Τηλέφωνα: 210 3236548, 210 3235794

FAX: 210 3235526

e-mail: kladosmegalonodigon@seo.gr,

ή στο seo@seo.gr με θέμα: Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα

facebook: Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

instagram: Κλάδος Μεγάλων Οδηγών