``Νέο Βοήθημα Στελεχών``

Το Βοήθημα αυτό αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα-εγχειρίδιο για το Στέλεχος, με στόχο να του δώσει απαντήσεις άμεσα, ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλο πληροφοριακό υλικό, παρά μόνο αν ζητά εμβάθυνση και περισσότερες λεπτομέρειες.

``Ταξίδια σε καινούργιους ουρανούς``

Είναι ένα ντοσιέ για τα Στελέχη του Κλάδου Αστεριών, το οποίο περιέχει συγκεντρώσεις και ιδέες πάνω στις 6 δραστηριότητες.

``Αστροπαιχνίδια και άλλα Αστροκαμώματα``

Ένα βιβλίο με παιχνίδια και δημιουργικές ασχολίες για την ηλικία των Αστεριών.

``Τα Αστέρια και η φύση``

Το βιβλίο «Τα Αστέρια και η Φύση» περιλαμβάνει δραστηριότητες και άλλες ιδέες, με στόχο να γνωρίσουν τα Αστέρια την αρμονία της φύσης και να διδαχθούν το σεβασμό, αλλά και τη φιλία για το περιβάλλον.

``Παίζουμε περνάμε ωραία στην μικρή μας την παρέα``

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι και την χρήση του σαν παιδαγωγικό μέσο.

``Μαζί ως την άκρη της γης``

Μια σειρά 3 βιβλίων με ιδέες για συγκεντρώσεις και κατασκευές πάνω στις 6 δραστηριότητες των Αστεριών.

``Τα Αστέρια τραγουδάνε``

Βιβλίο τραγουδιών του Κλάδου Αστεριών-υπάρχει και κασέτα.

Πολύπτυχο Αστεριών

Είναι ένα εξάπτυχο που περιλαμβάνει τις 6 δραστηριότητες των Αστεριών. Κάθε φορά που τα Αστέρια κάνουν μια δραστηριότητα μπαίνει στην αντίστοιχη, ένα πολύχρωμο αστέρι.