Ταξίδι στον χρόνο

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, όλα τα Προγράμματα Χρονιάς, που έχουν δημιουργηθεί από τον Κλάδο Αστεριών, ψηφιοποιήθηκαν!

Μπορείτε να τα βρείτε στα Χρήσιμα Αρχεία, να τα κατεβάσετε και να δουλέψετε, όσα και όποια, κομμάτια θέλετε.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κλάδο και μέσω του forum.

Τραγούδι Μεγάλης Γιορτής & Τραγούδι Υπόσχεσης

Το τραγούδι της Μεγάλης Γιορτής και το Τραγούδι της Υπόσχεσης είναι στη διάθεσή σας! Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τα Χρήσιμα Αρχεία της σελίδας μας.