Ο/Η Γενικός/κή Έφορος είναι επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης, δηλαδή, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων των Κλάδων, Τμημάτων και Επιτροπών που υπάγονται σ’ αυτόν τον τομέα (4 Κλάδοι, 8 Περιφερειακά Τμήματα, Τμήματα Εκπαιδεύσεων, Κατασκηνώσεων,  Επιτροπή Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ, Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας – ΣΕΟ).