Η ζωή στη φύση ήταν πάντοτε άξονας του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος.

Στον Οδηγισμό ξέρουμε καλά ότι οι μεγάλες προσπάθειες, για να πετύχουν, χρειάζονται πολλούς που να πιστεύουν σε αυτές. Όσο πιο πολλά άτομα ή οργανώσεις βρίσκονται μαζί, τόσο θετικότερος θα είναι ο αντίκτυπος της δράσης για την κοινωνία.

Έτσι λοιπόν και επειδή όλοι μας πιστεύουμε ότι «η φύση μετράει», ξεκινάμε μια σημαντική συνεργασία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με το WWF Ελλάς, για την Ώρα της Γης.

Στα χρήσιμα αρχεία του Τμήματος Ανάπτυξης, θα βρείτε όλο το υλικό του προγράμματος.