Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ενεργοποιείται οργανωμένα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υποστήριξης πληγέντων. Τα μέλη του ΣΕΟ δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν για άλλη μια φορά πληγεί ανεπανόρθωτα.
Ο Οδηγισμός εκδηλώνει έμπρακτα την υποστήριξή του.