Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών «ακούει» τη φωνή των παιδιών!! Και ζητά από τα παιδιά και τους εφήβους, μέλη των Οδηγικών Οργανώσεων, να της πουν «τι πρέπει ν’ αλλάξει στον κόσμο» για να μπορέσουν ν’ ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, να ζήσουν χαρούμενοι, υγιείς και με σταθερότητα, τόσο αυτοί όσο και οι επόμενες γενιές.

Αυτή η συμβουλευτική διαδικασία «Ο κόσμος που θέλουμε για το μέλλον μας», είναι κομμάτι από μια σειρά δραστηριοτήτων ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ (Advocacy)  που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS).

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι το μέλλον του τόπου μας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, τους δίνεται και η ευκαιρία να εκφραστούν, να ακουστεί η φωνή τους και να ανταλλάξουν απόψεις με συνομηλίκους τους από όλο τον κόσμο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών θα ακούσει τη φωνή τους ώστε να προσανατολίσει τις δράσεις της προς τις αλλαγές που οι ίδιοι θα προτείνουν/συμβουλέψουν. Διαβάστε τις οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος.

Προσκαλούμε τους Αρχηγούς των Ομάδων, Εκπαιδευτές και  Κατασκηνωτές όλων των Κλάδων να ασχοληθούν με αυτό το πρόγραμμα και να στείλουν τ’ αποτελέσματα της δουλειάς τους στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, υπ’ όψιν Έρης Παπαδοπούλου, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012.