Ένα νέο, πρωτότυπο και πολύ σύγχρονο Πτυχίο προστέθηκε πρόσφατα στην ατομική πρόοδο των Οδηγών και είναι το Πτυχίο STEM.

Το νέο Πτυχίο STEM, ακρωνύμιο από τις λέξεις Science (Επιστήμη), Τεχνολογία (Tecnology), Engineering (Μηχανική)  και Mathematics (Μαθηματικά), ανοίγει νέους ορίζοντες στην πρόοδο των Οδηγών στην Ομάδα, καθώς συγκεντρώνει τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της δι-επιστήμης STEM και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά που θα το επιλέξουν να ανακαλύψουν τους τομείς των επιστημών STEM και να οραματιστούν το επαγγελματικό τους μέλλον.

To STEM είναι ένας νέος «μετα –επιστημονικός κλάδος» και το Πτυχίο STEM για τους Οδηγούς το πιο πρωτοποριακό νέο Πτυχίο. Γνωρίστε το με ένα κλικ εδώ.