Ο Κλάδος Οδηγών παρουσιάζει ένα βοήθημα το οποίο παρέχει στα Στελέχη εναλλακτικούς τρόπους και ιδέες για το πώς το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών μπορεί να εφαρμοστεί και να συνεχιστεί εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία Στελεχών και Οδηγών, όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Ο Οδηγός για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις, δημιουργήθηκε λόγω των υγειονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία με τον Covid-19 καθώς επίσης και μετά από τις επιθυμίες αρκετών Στελεχών του Κλάδου Οδηγών.

Στη σημερινή κοινωνία, καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να έχουμε ένα σύγχρονο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των μελών μας. Ο Οδηγισμός, είναι ένα παιχνίδι χωρίς όρια και οι αποστάσεις δεν αποτελούν εμπόδιο για  να υλοποιηθεί!