Λειτουργία Οδηγικού Πρατηρίου

Από 18 Ιανουαρίου 2021 είμαστε μαζί ξανά με ραντεβού !

Σας περιμένουμε, να σας εξυπηρετήσουμε στον γνωστό χώρο και τις γνωστές ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3235794 και εσωτ. 1

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να προσέρχεστε λαμβάνοντας τα μέτρα που ισχύουν, για την προστασία όλων μας και για να είμαστε όλοι ασφαλείς.