Ο Κλάδος Οδηγών από τη φετινή Οδηγική Χρονιά 2021-2022, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις ανάγκες των Στελεχών του, έχει προετοιμάσει μια σειρά από Workshops Στελεχών με θεματικές ενότητες : Πεζοπορία, Πρώτες Βοήθειες και Μεγάλες Κατασκευές.

Όλα τα Workshops έχουν ελάχιστη διάρκεια 7 ωρών, πραγματοποιούνται συνδυαστικά, εξ αποστάσεως και δια ζώσης και σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων καλύπτουν μέρος των Τεχνικών Γνώσεων που πρέπει να έχουν όσα Στελέχη εκπαιδεύονται στη Βασική Εκπαίδευση. Επίσης, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με ειδικούς και δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εμπειρία από τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Workshops που θα πραγματοποιηθούν το 2022 θα βρείτε εδώ.