Με στόχο να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους Οδηγούς η δυνατότητα να ζήσουν την Οδηγική Κατασκήνωση συναντήθηκε ο Κλάδος Οδηγών διαδικτυακά με τους Κατασκηνωτές τους στις 27.2.2022.

«Σκηνή και πάμε!» 

Πάμε να χαρούμε τη φύση και τη δημιουργία με τους Οδηγούς μας, να ζήσουμε την ομαδική ζωή με απλά μέσα, να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και να μειώσουμε το Φυσικό μας Αποτύπωμα. Πάμε Κατασκήνωση που τόσο μας έλειψε.

Ο Κλάδος προσκαλεί όλες τις Ομάδες του να στείλουν εγκαίρως την πρόθεσή τους στο Τμήμα Κατασκηνώσεων να συμμετάσχουν σε μία από τις Κατασκηνώσεις που βρίσκονται στα «σκαριά».

Πάμε; Ναι, πάμε.