Τα ενήλικα μέλη μας συμβάλλουν εθελοντικά στις προσπάθειες των Δήμων της χώρας για την υποστήριξη των πολιτών, προσφέροντας υπηρεσίες σε τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ή στη διανομή αγαθών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων ή σε όποια άλλη υπηρεσία υποστήριξης οργανώνει ο Δήμος, ακολουθώντας τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας.

#odigismos

#esoetoimos