Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, διοργάνωσε στις 5 – 6/5/2022, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντισμού, με τίτλο: «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία».

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, κ. Μαίρη Ελευθεριώτου, παρέστη ως ομιλήτρια στο Συνέδριο, με θέμα: Εθελοντισμός και Οδηγισμός.