Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Συνάντηση Περιφερειακών Τμημάτων στην Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι Βοηθοί τους είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να γνωριστούν, να διασκεδάσουν και να προβληματιστούν.  Ανέλυσαν το παρόν και οραματίστηκαν το μέλλον.

Παρέα στο ταξίδι ήταν οι Έφοροι των τεσσάρων Κλάδων, η Υπεύθυνη των Ομάδων συν+, ο Έφορος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων και το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ.

αΠ ‘ άκρη Σ’ άκρη λοιπόν όλοι μαζί στην Ελευσίνα