Σας περιμένουμε

στο διαδικτυακό ξεκίνημα των Ομάδων Συνεργασίας

για την καινούργια Οδηγική χρονιά 2021-22,

την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00΄.

Καλή αντάμωση,

Το Τμήμα Συνεργασίας