Το 14940 είναι ο αριθμός που προσφέρει ελπίδα και δίνει ζωή. Δώστε αίμα αυτόνομα ή οργανώστε μια αιμοληψία στο Τοπικό σας Τμήμα.

Ο Οδηγισμός μεταφέρει το μήνυμα της ανιδιοτελούς προσφοράς και του “Υπηρετείν” στις πανανθρώπινες αξίες.

Γιατί ο εθελοντισμός είναι στο αίμα μας!